Dr n. med. Berenika Wiśniewska

Specjalista II stopnia w zakresie ginekologii i położnictwa.
Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. Aktualnie zatrudniona w Klinice Ginekologii i Uroginekologii PUM ul. Siedlecka 2 Police